Associació Catalana de la Premsa Comarcal

El Col·legi ha signat un acord de col·laboració amb l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal. Per l’esmentat acord, l’ACPC posa a disposició dels col·legiats i les seves empreses les seves instal·lacions, i en particular la sala d’actes i l’aula d’informàtica per a diferents activitats que es vulguin realitzar amb unes condicions avantatjoses.

Més informació
Telèfon: 93 442 14 34. Sita Vilaró
www.premsacomarcal.com