Barcelona School of Creativity partner acadèmic

 

El Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya (Col·legi) i la Barcelona School of Creativity han signat un conveni de mútua col·laboració que permet treballar en interès dels objectius que comparteixen ambdues entitats com és el de vetllar per la millora de la formació professional, en el cas de la Barcelona School of Creativity, a través d’estudis d’alt rendiment creatiu.

A partir d’aquest moment la Barcelona School of Creativity s’incorpora com a partner acadèmic del Col·legi, fet que li permetrà participar de forma plena de l’activitat i serveis que es promouen des del Col·legi. Així mateix, s’incorporen als seus alumnes com a membres del Col·legi  tenint accés a totes les activitats i serveis que s’ofereixen. A més, un cop finalitzats els estudis, els alumnes gaudiran de condicions especials per a la seva col·legiació.

La Barcelona School of Creativity per la seva part, oferirà un descompte del 10% als membres del Col·legi en els cursos de la seva oferta formativa.

L’esperit de col·laboració contempla també la possibilitat d’organitzar una acció conjunta i compartir informació sobre les activitats que es realitzin per difondre-la entre els seus membres.