Borsa de treball | Cap de Màrqueting i Publicitat sector salut

Funcions a desenvolupar:

 • Definir, planificar i implementar el pla de màrqueting anual que doni resposta als objectius anuals.
 • Definir l’estratègia i implementar les accions de sensibilització i comunicació dirigida a l’usuari, així com l’estratègia d’informació, comunicació i sensibilització dirigida al professional i al sector.
 • Definir i liderar els projectes de comunicació, com campanyes de sensibilització i informatives dirigides als diferents targets.
 • Donar resposta a les necessitats de comunicació dels diferents proveïdors, serveis o projectes del Sistema de Salut de Catalunya
 • Gestionar, coordinar, motivar i supervisar el equip de persones del departament de marketing.
 • Gestionar la contractació de recursos propis i de proveïdors externs, i fer seguiment dels acompliments dels pressupostos.
 • Gestió i creació de continguts pels canals propis de xxss, webs, butlletins, i altres canals digitals i gestió i creació de continguts pels punts de contacte físics amb l’usuari i gestió del marketing relacional.
 • Vetllar per la implementació de la marca.
Requisits:

 • Títol universitari de llicenciatura o de grau + màster, equivalent al nivell MECES 3 (mínim 300 crèdits ECTS), preferentment en màrqueting, comunicació, o ciències empresarials.
 • Experiència en gestió de canals de comunicació propis (butlletins, newsletters, webs, portals i xarxes socials) en la seva vessant de definició d’objectius estratègics, a nivell de format dels continguts i del tipus dels continguts.
 • Experiència en creació de plans de màrqueting i comunicació, campanyes publicitàries i campanyes digitals.
 • Coneixements i experiència en planificació i gestió de mitjans, i en la definició d’un pla de mitjans.
 • Certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.
Es valorarà:

 • Postgrau o Màster en MBA.
 • Experiència en gestió d’equips.
 • Experiència en la creació d’una nova marca, en la implementació d’un PIV, i en experiències de senyalització.
 • Coneixement i experiència en la creació de plataformes de TV i de gestió de continguts.
 • Coneixements d’eines tecnològiques relacionades amb CRM, plataformes digitals i desenvolupament web.
 • Coneixements del sector Salut
Contractació:

 • Jornada: Completa.
Les persones interessades que compleixin els requisits poden presentar el seu currículum a l’adreça de correu electrònic jespin@mktcom.cat. A l’assumpte del correu cal especificar la referència “OT Cap de marketing i publicitat”.