Borsa de Treball: Responsable de proyecto – sostenibilidad corporativa

Busquem una persona amb orientació a l’assoliment, analítica, amb bones habilitats comunicatives, resolutiva i organitzada, amb pensament estratègic i familiaritzada en la redacció d’informes i memòries tècniques, amb disposició i facilitat per al treball en equip i experiència en la coordinació de persones, adaptable i familiaritzada amb la gestió del canvi, amb experiència i coneixements en àrees de la sostenibilitat ambiental, social i econòmica, i que senti afinitat amb els valors i objectius de la nostra empresa.
La persona seleccionada s’incorporarà com a responsable de projecte a la solució de sostenibilitat corporativa, un equip que té com a objectiu acompanyar les organitzacions en el procés de transformació per tal d’incorporar la sostenibilitat en la seva estratègia.
Responsabilitats:

A l’equip de sostenibilitat corporativa duràs a terme el desenvolupament i el seguiment de projectes de sostenibilitat. També exerciràs el control tècnic, econòmic i la gestió global dels recursos humans assignats a cada projecte, garantint el compliment dels criteris de qualitat i de sostenibilitat de Lavola.
Entre les teves responsabilitats destaquen:
▪ Exercir el control tècnic i econòmic dels projectes, mantenint el contacte entre la direcció i el client.
▪ Elaboració de pressupostos i gestió econòmica dels projectes.
▪ Assessorament a empreses en matèria de sostenibilitat.
▪ Assistència en la definició i elaboració de continguts de memòries de sostenibilitat segons metodologia de l’GRI i/o per donar compliment a la Llei 11/2018 sobre informació no financera i diversitat.
▪ Elaboració de diagnosi i plans de sostenibilitat.
▪ Elaboració d’estudis i informes de l’àmbit de la sostenibilitat.
▪ Detectar i dotar els projectes dels recursos humans necessaris i garantir la seva correcta gestió. Distribuir les càrregues de treball de personal a càrrec.
▪ Coordinar les tasques de personal sota la teva responsabilitat i assegurar la qualitat i els terminis de lliurament, d’acord amb les directrius establertes per l’organització.
▪ Assegurar la transferència dels coneixements, la metodologia i la política de l’empresa i detectar la formació bàsica necessària dels membres de l’equip.
Serà imprescindible l’experiència en una posició similar, tant en la gestió d’equips de treball com en l’execució de projectes de sostenibilitat (definició d’estratègies empresarials i/o models de negoci sostenible, elaboració d’informes de sostenibilitat, reporting de qüestionaris per inversors, etc.).
Requisits:
▪ Formació en Publicitat i Relacions Públiques, Comunicació, Empresarials, Geografia o Economia,
▪ Màster en Responsabilitat Social Corporativa o similar.
▪ Experiència en finances verdes i elaboració d’estratègiques.
▪ Valorable experiència en projectes d’impacte social (VSI, SROI, …).
Envia el teu CV a: jespin@colpublirp.com indicant la referència “Responsable de projecte – Sostenibilitat Corporativa”
Data publicació: 11/02/2020
El servei de Borsa de Treball és exclusiu per a membres del Col·legi.