Borsa de treball | TÈCNIC/A DE PREMSA I COMUNICACIÓ

Institució sanitària de la província de Barcelona amb activitat concertada amb el Servei
Català de la Salut, precisa incorporar un/a:

TÈCNIC/A DE PREMSA I COMUNICACIÓ

S’encarregarà principalment d’assessorar i donar suport tècnic al/a la responsable de
comunicació en matèria de mitjans de comunicació.

Les seves principals funcions seran:

· Elaboració d’un Pla de Comunicació extern i intern i a la seva implementació i
seguiment.
· Cercar internament temes assistencials, docents i de recerca mediatitzables i
proposar l’estratègia a seguir per a la seva difusió
· Redactar i difondre als mitjans de comunicació les notes i comunicats de premsa
corporatius.
· Atendre i gestionar les peticions dels mitjans.
· Analitzar les aparicions i la imatge de l’entitat als mitjans per conèixer l’impacte
mediàtic de l’organització.
· Fer el recull de premsa d’aquelles notícies relacionades amb l’entitat i registrar
l’activitat de premsa.
· Donar suport a l’organització de rodes de premsa corporatives. Preparar les
entrevistes i altres intervencions de professionals als mitjans de comunicació.
· Elaboració cartera de mitjans.
· Coordinar l’activitat de premsa de l’entitat amb comunicació del Departament de
Salut (Regió Sanitària, ICS…).
· Mantenir actualitzades les llistes de distribució dels periodistes i directors dels
diferents mitjans de comunicació.
· Redactar i editar les notícies i notes de premsa del web i la intranet corporatives.
· Dinamitzar i publicar continguts a les xarxes socials corporatives. Elaborar continguts
per al COP D’ULL

 Els/les candidats/es hauran de complir el requisit de CFGS o Llicenciat/da o Grau en el
camp de la comunicació o periodisme.Es valorarà:· Experiència professional acreditada mínima de dos anys en el camp de la
comunicació i les xarxes socials.
· Coneixements de xarxes socials: Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp,
Telegram,…).
· Competència escrita en català i castellà.
· Coneixements i habilitats en disseny gràfic i web (InDesign o altres).
· Capacitat resolutiva, gestió del temps, treball en equip i autonomia.

 S’ofereix:

Contracte laboral amb dedicació completa, incorporació immediata, carrera
professional segons conveni de la Sanitat Concertada i formació.

Les dades dels/les candidats/es seran tractades d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de dades de caràcter personal.

Candidats/es interessats/des: Enviar CV a rrhh@csa.cat indicant referència
TecComunicació. Data límit de presentació de candidatures el 23 d’abril de 2021.