Comunicat sobre el conflicte Rússia/Ucraïna

Comunicat del Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya sobre les conseqüències del conflicte Rússia/Ucraïna en el sector professional.  

Barcelona, 26 de febrer de 2022. En relació amb el conflicte bèl·lic iniciat entre Rússia i Ucraïna i les conseqüències directes que aquest fet té sobre el sector professional, la Junta del Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya vol expressar:

D’una banda, la condemna de tot tipus de violència, guerra i vulneració dels drets humans. No només generen un fort impacte sobre les persones que viuen en els països en conflicte, sinó que també ho fan mundialment. Aquest clima d’alerta i incertesa que estem vivint pot tenir conseqüències a nivell econòmic a Catalunya i al món, en un moment delicat després de dos anys de pandèmia.

En un context de màxima tensió i bel·licisme, amb continguts que omplen tots els mitjans de comunicació i les xarxes socials, les marques es veuen interpel·lades a adaptar-se al moment, sovint contenint les seves inversions i activitats de màrqueting i comunicació local i internacional, tant per responsabilitat social com per desconfiança. Malauradament, aquest conflicte ja ha començat a generar problemes i accelerar la presa de decisions impulsives al voltant de les marques i els seus patrocinis, alguns dels quals ja s’estan cancel·lant en el món de l’esport, en concret en equips de futbol o de Fórmula 1. Des del Col·legi anirem seguint puntualment les implicacions que se’n vagin derivant i informant d’aquelles que ens puguin afectar més directament en els nostres àmbits d’actuació i territori.

D’altra banda, i en aquest sentit, volem posar en valor la necessitat que la informació provingui de fonts contrastades per tal de garantir la veracitat i l’actualitat reals dels continguts que es publiquen principalment a través de les xarxes socials. Els mitjans de comunicació juguen un paper clau a l’hora de facilitar a la ciutadania la possibilitat de fer un seguiment de qualitat de l’actualitat informativa. En aquest sentit, és previsible que el consum de xarxes digitals torni a créixer de manera exponencial com a conseqüència del seguiment del conflicte i també, en conseqüència, augmenti la intoxicació informativa.

Per últim volem constatar que el sector del Màrqueting, la Comunicació, la Publicitat i les Relacions públiques es troba en un moment de recuperació i de transformació a conseqüència de la pandèmia de COVID-19 que es podria veure estroncat per aquest conflicte geopolític, per la qual cosa -i, en primer lloc, per raons humanitàries de la població directament afectada- desitgem que s’acabi el més aviat i que s’evitin més conseqüències negatives per al nostre sector i l’economia del país.