Convocat el VI Premi Prat Gaballí

VI Premi Prat Gaballí per al foment de la investigació en publicitat i relacions públiques. 
Data límit de presentació de treballs: 5 de desembre de 2014.

El Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya treballa per a la millora de l’activitat publicitària i de relacions públiques al nostre país. Un dels punts claus d’aquesta missió consisteix a afavorir la incorporació de la recerca universitària a la realitat professional.

Amb aquest esperit, el Col·legi convoca el VI Premi Prat Gaballí per al foment de la recerca en publicitat i relacions públiques.  El premi està destinat a treballs acadèmics d’investigació publicitària o de relacions públiques, realitzats en el marc de programes de doctorat en comunicació de qualsevol de les universitats espanyoles, i premiarà aquelles recerques que excel·leixin en les seves aportacions a la pràctica de la professió.

El premi es regirà per les bases següents.

Full Inscripció