El Col·legi al Barcelona PR Meeting 2015

1 de juliol de 2015
Cosmocaixa

Nous serveis i perfils professionals eix del Col·legi al Barcelona PR Meeting 2015

La vocal del Col·legi, Mercé Balañá ha participat com a ponent en el Barcelona PR Meeting per tal de presentar la tasca de la nostra entitat. Ha explicat quins són els principis pels quals vetlla i ha remarcat el gran nombre d’activitats que s’organitzen i promouen per als membres del Col·legi.

Va destacar el recent treball de camp realitzat pel Col·legi on es va consultar a agències de publicitat i RRPP i a empreses que contracten els serveis dels professionals del sector. Aquest treball ha tingut com a objectiu d’esbrinar quina és la realitat que es viu en aquestes dues branques de la comunicació i com afecta als professionals. Els elements que s’han valorat i contrastat han sigut: els serveis i els perfils professionals que es demandaran en un futur no molt llunyà.

Els resultats han plasmat un panorama de nous serveis que portaran noves oportunitats de negoci pel sector. Pel que fa als perfils professionals, per una banda, es demanaran figures més tècniques i específiques, a l’hora que es necessitaran també perfils de consultor, més analítics i estratègics. Una visió global de negoci, més comercial i orientada a resultats també és important així com tenir qualitats com ser innovador, imaginatiu, flexible i tenir disponibilitat.

En aquest nou marc del sector on ja actualment estan presents diferents disciplines i perfils, el Col·legi ofereix la possibilitat de col·legiar-se a totes les persones que puguin demostrar que han exercit com a professionals en el sector de la publicitat i relacions públiques durant un mínim de 4 anys.

El congrés, celebrat al CosmoCaixa, ha tingut com a eix fonamental la construcció de ponts de diàleg entre el món professional i el món acadèmic de les Relacions Públiques. El BCN PR Meeting #5 es consolida en el sector de les Relacions Públiques, com un dels congressos que aglutina a alguns dels més reconeguts acadèmics internacionals.