El Mirador Indiscret – Dones al poder!

miradorindiscret_donesalpoder_cat_web
pastillainscripcionspalaurobert
Eva Conesa, Partner & ECD de Twoelf
Perfil Linkedin

Helena Marzo, Directora creativa independiente 
Perfil Linkedin

Xènia Castellà, directora de The Digital Adgency 
Perfil Linkedin 

Patricia Lujan, Fundadora School of Feminism
Perfil Linkedin