Els professionals amb experiència però sense titulació ara poden col·legiar-se

Els professionals que no disposin de la titulació en publicitat i relacions públiques, però amb experiència demostrable en aquest sector, poden col·legiar-se fins el 31 de desembre de 2015. 

El ple del Parlament de Catalunya ha aprovat el projecte de llei de modificació de les lleis de creació dels col·legis professionals de periodistes, de publicitaris i relacions públiques, de l’audiovisual i de disseny gràfic, que modifica els requisits i amplia els terminis per accedir a aquests quatre col·legis. La llei ha estat aprovada per unanimitat.

El projecte modifica les lleis de creació d’aquests col·legis perquè s’hi puguin incorporar els professionals que en el moment de la creació exercien la professió però ni disposaven de la titulació universitària requerida per col·legiar-se ni podien acollir-se al període transitori perquè havia acabat.

A la tribuna de convidats han estat presents el degà del nostre Col·legi Ton del Pozo i el vicedegà Jordi de Miquel.

Així mateix hi eren presents la degana del Col·legi de Periodistes i els degans del Col·legi d’Audiovisuals i de Dissenyadors Gràfics.

FotoDegaJordideMiquel_Parlament de Catalunya