Emprèn Cambria

La finalitat és orientar projectes professionals dels col·legiats i donar-los les perspectives i expectatives que poden tenir professionalment a nivell nacional i internacional.

Per a més informació contactar amb  jespin@colpublirp.com 93 451 30 69