Es disparen els concursos amb exigències desmesurades de facturació

2a Onada Observatorio de Concursos Públicos de Publicidad

Es disparen els concursos amb exigències desmesurades de facturació

 Juliol de 2021

La segona onada de l’Observatorio de Concursos Públicos de Publicidad  referida al segon trimestre de l’any ha posat al descobert una dada preocupant: un 65% de les licitacions van incloure exigències de facturació dels concursants fora del que és raonable, un 25% més que el primer trimestre (51,7%). Aquest és un dels cavalls de batalla del sector pel que fa a la millora dels concursos, ja que impedeix que moltes PIMES publicitàries, perfectament capacitades, participin en aquests concursos, en contra de l’esperit de la legislació europea i espanyola.

Al marge d’aquesta dada summament  preocupant, aquesta segona onada ha registrat altres retrocessos sobre els criteris professionals establerts per les associacions del sector, si bé hi ha alguns, pocs, aspectes positius.

Un 57,26% disposaven d’un termini de presentació inferior a tres setmanes, un evident pas enrere davant del 42% del primer trimestre, però la preponderància de l’oferta econòmica davant a la tècnica o qualitativa es va quedar lleugerament per sota del trimestre anterior, amb un 63,39 davant d’un 65%. S’anota, també, l’absència de concursos tancats als mitjans i amb exclusió de les agències.

S’ha avançat també en l’obligació que les adjudicacions siguin motivades i comunicades a adjudicatària i la resta de licitadors, amb més d’un 61% i una millora del 20%.

Entre els concursos més importants convocats el trimestre passat destaca un de 25,9 milions d’euros per SEM de la Fundació Universitat Oberta de Catalunya, el concurs de mitjans d’ADIF i ADIF-Alta V, de 5,4 milions i el de l’Instituto Andaluz de la Mujer, de 3,3 milions d’euros, tots ells amb algun  incompliment dels criteris fixats.

Aquest Observatori és una iniciativa de La FEDE i l’ACT, i al qual s’ha sumat també des d’aquesta onada el Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya i té com a objectiu verificar l’evolució dels concursos creatius i de mitjans de les institucions públiques respecte d’una sèrie de criteris professionals perfectament encaixables a la Llei de Contractes del Sector Públic. Està realitzat per Fernando Montañés, doctor i professor de la UAM i la Universidad Nebrija a partir de les dades proporcionades per l’empresa CIPESA i conta també amb la col·laboració i el patrocini d’INFOADEX.

Les onades apareixen cada tres mesos i a finals d’any es difondrà l’informe complet anual.