Femarec

És una entitat d’iniciativa social sense ànim de lucre que ofereix diferents serveis a les empreses amb l’objectiu principal de promoure la integració social de les persones amb discapacitat.
Ofereix diferents serveis tals com la recollida selectiva i gestió de residus, la remanufacturació de cartutxos de tòner compatibles i reciclats, la distribució de tòners originals, el muntatge de quadres elèctrics i el serveis de manipulats i picking, entre d’altres.
Femarec ofereix un descompte del 5% en la prestació del servei de recollida selectiva i gestió de residus i la compra de cartutxos de tòner compatibles i reciclats. En la distribució de cartutxos de tòner originals s’ofereix un descompte del 2%.
Mitjançant la compra de bens i/o serveis a Femarec es dona compliment a la Llei d’integració Social del Minusvàlid (Lismi) o al Reial Decret 364/2005, 8 d’abril (Mesures Alternatives a la Contractació de Persones amb Discapacitat) per a aquelles empreses amb una plantilla mitja fixa de 50 o més treballadors, sempre que l’empresa hagi sol·licitat el certificat d’excepcionalitat previst al Reial Decret.

Més informació:
Femarec: 93 303 65 00
www.femarec.cat