Foncillas Abogados

Despatx d’advocats especialitzat en propietat industrial, intel·lectual (drets d’autors), publicitat i competència deslleial.

Aquelles consultes que poden ser resoltes per correu electrònic o en una única visita, seran gratuïtes.

Les consultes que requereixin d’una anàlisi de determinada documentació o d’un estudi més profund de la normativa aplicable a causa de la seva complexitat, seran pressupostades amb una bonificació del 20% sobre els honoraris.

Més informació:
Secretaria del Col·legi: 93 451 30 69
Les consultes les podeu fer arribar a info@colpublirp.com