Informe: La internet de les coses (IoT) a Catalunya

Informe: La internet de les coses (IOC) a Catalunya

La Internet de les Coses consisteix en la interconnexió digital d’objectes en diferents àmbits —domèstics, industrials, urbans, etc.— que permet disposar d’un control integral sobre l’estat de l’objecte en base a l’anàlisi de dades que han recollit.

Avui, posem al teu abast l’informe realitzat per la Unitat d’estratègia i intel·ligència competitiva d’ACCIÓ, on es fa un apropament a aquesta matèria i la seva importància a la indústria.

Informe