Isern Patentes y Marcas

El Col·legi ha signat un acord de col·laboració a través del qual el Col·legi oferirà els serveis de consultoria en temes de Propietat Industrial i Intel·lectual i dominis d’Internet de forma gratuïta a través del despatx Isern Patentes y Marcas, que es podran realitzar per qualsevol via i inclús en les mateixes oficines d’Isern Patentes y Marcas, del col·legiat o del Col·legi.
Els serveis de registre i de consultoria són els següents: Patents, Marques, Dissenys Industrials i Dominis així com de Propietat Intel·lectual. S’oferiran amb un tracte preferent als col·legiats.

Més informació:
Av. Diagonal, 463 bis, 2a pl.
Tel. 93 363 79 00
Fax. 93 363 79 02
www.isern.com