Junta General Ordinària 2015

Junta General Ordinària 2015
Dijous, 14 de maig de 2015 

El passat 14  de maig a les 19’3o h va tenir lloc la Junta General Ordinària del Col·legi d’aquest any 2015.

L’acte es va iniciar amb la benvinguda del degà. A continuació el secretari va llegir l’acta de la Junta General del 2014 que va ser aprovada per la unanimitat dels assistents.

El degà , Ton del Pozo, va fer un repàs del que ha estat el 2014 en la presentació de la Memòria d’activitats 2014, destacant les formatives, culturals, lúdiques i de networking programades pel propi Col·legi així com les convocades per altres entitats però amb interès per als col·legiats i amb importants descomptes. També va parlar de l’ampliació del serveis per als col·legiats, les sinèrgies amb altres institucions, les tasques per a defensar la professió i tots aquells actes en que els membres de Junta han assistit en representació del Col·legi.

La nostra assessora fiscal, Mª José Expósito de Martin  & Asociados, va presentar la liquidació del pressupost del 2014 i l’informe de l’auditoria.

Seguidament el degà va fer una exposició de les línies estratègiques per al 2015 i quina ha estat l’evolució del nombre de col·legiats. Juntament amb el tresorer, Lluis Ferran Pérez Seguí, es va parlar sobre la quota col·legial per al 2015, que no es veu modificada. Així mateix va presentar el pressupost per aquest any.

El lletrat, Jordi Miró va explicar el que fa referència al Reglament de Societats Professionals, el per què i tot el procés per a la seva aprovació.

Finalment el degà va comentar la relació que manté el Col·legi amb altres Institucions.

Tos els punts van ser van ser aprovats per la unanimitat dels col·legiats assistents.

Després del torn obert de paraules per a la intervenció dels col·legiats, el degà va concloure la Junta General amb el desig que els col·legiats facin arribar les seves propostes i suggeriments.

votacio