La mirada a la intel·ligència col·lectiva

4a sesión del Mirador Indiscreto
Inteligencia colectiva
Jueves, 31 de octubre de 2019.

Consulta
10 principales conclusiones
Vídeo resumen (en edición)
Las imágenes

Ha tingut lloc una nova edició del Mirador, amb el focus posat en la intel·ligència col·lectiva com a pensaments que sorgeixen a partir de la col·laboració de diversos individus en relació amb un tòpic concret.

En aquesta ocasió, la moderadora Sílvia Sivera, Vocal de la Junta de Govern, ha estat l’encarregada d’introduir la jornada i ha presentat a cadascun dels ponents: Thais Ruiz de Alda estratega tecnòloga, Arnau Vilardell, fundador i coordinador de Som Mobilitat i Manel Heredero, consultor en transformació organitzativa a Ouishare.

Els tres ponents tenien com a objectiu explicar els beneficis de la intel·ligència col·lectiva com un complement per a l’estratègia empresarial. Cadascun des de la seva visió futurista ens han explicat l’optimització dels resultats en la comunicació corporativa gràcies a l’ús d’aquest recurs.

La primera intervenció ha estat a càrrec de Thais Ruiz de Alda, qui ha explicat que és el més important de la intel·ligència col·lectiva és fomentar valor empresarial a les entitats, permetre l’accés al coneixement i la cultura, i la seva utilització com a recurs mediàtic. Aquestes finalitats, s’aconsegueixen a partir del open innovation; una estratègia que té en compte a els”stakeholders“, als clients i als “employees“de manera igualitària.

El segon ponent ha estat Arnau Vilardell, qui ha explicat la importància del “Sharing economy” o economia col·laborativa a partir de casos reals d’empreses com Airbnb i plataformes com Metadecidim. A més d’argumentar la importància d’una xarxa sostenible en un ecosistema empresarial.

L’últim ponent ha estat Manel Heredero qui reflexiona els avantatges de deixar a un costat el paradigma industrial empresarial jeràrquic, per a donar pas a un paradigma autònom, emergent i arriscat. Un prototip comercial on no solament es té en compte la internalització sinó que també les relacions humanes.

Una vegada han finalitzat totes les intervencions, s’ha obert el torn de preguntes i s’ha realitzat una activitat dinàmica bidireccional simètrica posant en pràctica la intel·ligència col·lectiva.