La mirada als E-Games

27a sessió del Mirador Indiscret
E-Games: un gran volum d’audiència per explotar
Dijous, 27 de febrer de 2020

Consulta:
10 principals conclusions (en edició)
Vídeo resum (en edició)
Les imatges

Avui ha tingut lloc una nova sessió del Mirador Indiscret, que ha estat centrada en els E-Games, també coneguts com a competicions de videojocs o eSports, i en descobrir quina és la seva posició en el mercat actualment en relació amb la seva audiència, rellevància social i relació amb les marques.

En aquesta ocasió la sessió ha estat moderada per Alba Roig, General Manager Spain de LEWIS General Comunications, que ha introduit la jornada i presentat els tres ponents d’avui: Oscar Soriano, Co-Founder de Play The Game, Victor Casanovas, Digital Strategist & eSports a SevenMila, i Marc Vilaregut, Manager en Màrqueting Digital a Adam Foods.

Els tres ponents han presentat una visió del sector dels eSports, passant des de la mateixa tendència del gaming competitiu fins a quina és la rellevància social que tenen aquestes competicions actualment.

El primer a parlar ha estat Oscar Soriano, que ha parlat de la tasca que fa “Play The Game”, la qual fa de pont entre els E-Games i les marques. S’ha centrat en la rellevància que tenen els eSpots per a les marques, ja que són una forma de connectar amb el públic.

Victor Casanovas ha estat el segon ponent que ha parlat sobre el gran volum d’audiència que suposen actualment els eSports, des de jugadors fins a espectadors. També ha presentat el model de negoci que segueixen aquestes competicions, basat en el patrocini, les diferents lligues que existeixen i les plataformes per on es poden seguir.

Per últim, Marc Vilaregut ha donat una visió del sector més enfocada a la interacció de les marques com a patrocinadores dels E-Games; com poder entrar al món “gamer” sense el món “gamer”.

Un cop acabada la sessió, s’ha obert un torn de preguntes on els assistents han traslladat els seus dubtes i inquietuds sobre el món gamer i tot el que aquest suposa per al mercat avui en dia.