LiveCommerce: brandformance, branding, engagement, leads, i vendes

LiveCommerce, una eina de brandformance que aporta branding, engagement, leads, i vendes

Barcelona, 26 de maig de 2022. El Live Commerce ha estat el protagonista de la sessió d’El Mirador Indiscret que hem celebrat aquest matí en el Palau Robert. Una interessant sessió moderada per Ramon Montanera, Marketing Intellingence Director a Elogia, en què han participat Marc Sorli, Head of LiveShopping a Multiplica; Laura Montoliu, Digital& Communications Manager a SVR i Alfredo Ouro, CEO d’Onlive.site.

Marc Sorli ha estat el primer dels participants a iniciar la intervenció després de la introducció realitzada per Ramon Montanera. Sorli ha diferenciat el Live Shopping del Live Commerce. Ens referim al Live Shopping com l’esdeveniment del moment, mentre que el Live Commerce és l’estratègia global. En relació amb el paper que juga l’agència en el Live, ha afirmat que la seva tasca és pensar els continguts, realitzar guions i preparar incentius per mantenir l’audiència. Així mateix, la plataforma ofereix dinàmiques que propicien la interactivitat, ajuda a la captació de leads i permet obtenir informació que servirà per prendre decisions estratègiques. El Live Shopping no tan sols és espectacle. És estratègia, és branding, és performance.

També ha fet referència als diferents tipus de Live Commerce que es poden donar. D’una banda, el “1 to many”, que el que pretén és fer arribar el missatge de marca a com més gent millor durant la retransmissió; el “1 to few”, que ofereix continguts específics per a audiències segmentades; el “1 to 1” que és la pròpia venda en si.

Per acabar, ha fet un repàs dels beneficis del Live Commerce, com són la millora de les mètriques en la resta de canals i el fet que és una eina excel·lent per a la captació de leads.

A continuació, la intervenció d’Alfredo Ouro ens ha donat la visió des d’empresa que ofereix la tecnologia per a realitzar aquest tipus d’accions. Ouro ha destacat, en primer lloc, les particularitats del Live Shopping que fa que sigui un format de venda online òptim. Per començar és audiovisual, i hi ha dades que apunten que el 82% de contingut que es consumeix a internet és en format vídeo. És Real Time, es produeix en temps real, i això té molta màgia, i el contingut que es genera és aprofitable per accions posteriors. Una característica important és que té un format interactiu en què l’usuari forma part de l’experiència i finalment és entreteniment, la qual cosa genera un gran engagement.

Finalment, ha destacat els beneficis que té per a les marques destacant que, d’una banda, controles el missatge i obtens credibilitat, d’altra banda, situes a la persona en el centre de la transacció i per últim et permet obtenir data amb permís.

La darrera intervenció ha estat per Laura Montoliu que ha fet la seva exposició des del punt de vista de marca que ha apostat pel Live Commerce. El projecte va néixer amb l’objectiu d’ajudar el farmacèutic a augmentar les seves vendes i al mateix moment fer branding, transmetre una imatge de modernitat i anar cap a la digitalització. Per a SVR la implementació del Live Shopping va constar de tres passos: d’una banda, la integració tècnica, en segon terme, una campanya de comunicació efectiva per donar a conèixer l’esdeveniment i per últim, l’elaboració d’una bona estratègia de continguts. Així mateix, ha remarcat la important tasca de seguiment que s’ha de fer amb posterioritat a l’esdeveniment que ajuda a completar compres que es queden a mitges. Per finalitzar, ha remarcat que el Live Shopping permet augmentar vendes de forma molt efectiva.

El torn de debat amb els assistents ha permès donar resposta a altres qüestions. Un exemple és el cost que pot tenir implementar aquest canal de venda, quedant clar que si s’optimitzen bé els recursos pot estar a l’abast de moltes empreses.

Una altra qüestió que s’ha plantejat és saber quan tindrà lloc l’explosió d’aquesta eina. La resposta ha estat contundent: “el moment és ara, tenim totes les eines i la tecnologia per poder-ho fer. Hem de mirar les coses des del sentit de l’oportunitat i és a les nostres mans que explosioni”.