Manual práctico de comunicación empresarial

Juan Luis Urcola Tellería i Nerea Urcola Martiarena
ESIC EDITORIAL

Juan Luis Urcola Tellería i Nerea Urcola Martiarena són els autors del nou llibre “Manual pràctic de comunicació empresarial”.

Amb aquest llibre els autors ens volen transmetre que tots podem ser bons comunicadors, només hem de deixar de banda les idees que ens limiten com la de pensar que la comunicació és un ‘do’ o que la facilitat per parlar és estrictament necessària per comunicar de forma eficaç.

Tot, o quasi tot el que fem en la nostra vida, tant pública com a privada, ho fem comunicant-nos, no obstant això podríem fer-ho d’una manera molt millorable.

En format de manual, aquesta obra ofereix una guia de reflexió, mètodes i eines pràctiques als seus lectors perquè aconsegueixin aquest aprenentatge d’una manera fàcil.