Memòria activitats

El 21 d’abril de 2016 vam celebrar la Junta General Ordinària en la que, entre d’altres temes, es va aprovar la memòria d’activitats del 2015.

Memòria activitats 2015 

El 14 de maig de 2015 vam celebrar la Junta General Ordinària en la que, entre d’altres temes, es va aprovar la memòria d’activitats del 2014.

Memòria activitats 2014

El 8 de maig de 2014 vam celebrar la Junta General Ordinària en la que, entre d’altres temes, es va aprovar la memòria d’activitats del 2013.

Memòria activitats 2013