Publicacions Premi Prat Gaballí

El Premi Prat Gaballí de foment de la recerca en publicitat i relacions públiques

Neix amb l’objectiu de contribuir a l’apropament entre l’àmbit acadèmic de la disciplina i l’àmbit professional i d’aquesta manera afavorir la incorporació de la recerca universitària a la realitat professional.

A tal efecte el Premi Prat Gaballí premia aquella tesi doctoral o treball final de doctorat (tesina o assimilables) que contribueixi d’una manera més clara al progrés de la professió publicitària o de relacions públiques. La dotació del premi consisteix en un pagament de tres mil euros més l’edició d’un resum del treball, que es distribuirà gratuïtament entre tots els col·legiats.

Any 2018

VIII Premi Prat Gaballí de foment de la investigació en publicitat i relacions públiques

Guanyadora: Iolanda Casalà i Surribas

Títol:’’Comunicación de marca para vender’

portadapremi

Consulta el resum de la tesi aqui

Any 2015

VII Premi Prat Gaballí de foment de la investigació en publicitat i relacions públiques

Guanyadora en l’àmbit de Relacions Públiques: Natàlia Lozano Monterrubio

Títol:’’Critical PR in Food Communication and Social Media. The Case of European Food Safety and Promotion Authorities’

foto-tesi

Consulta el resum de la tesi aquí.

Any 2014

VI Premi Prat Gaballí de foment de la investigació en publicitat i relacions públiques

Guanyadora en l’àmbit de Publicitat: Silvia Sivera

Títol: “Marketing viral: claves creativas de la viralidad publicitaria.”

silvia sivera

Publicació treball

Guanyadora en l’àmbit de les relacions públiques: Elisenda Estanyol

Títol: “Percepció i gestió de la Creativitat en les empreses consultores de comunicació i relacions públiques.”

Elisenda Estanyol

Publicació treball

També es va fer referència al Dr. Victor Curto pel seu accèssit en publicitat amb el treball:  “Escenarios de la publicidad institucional. Definición, contextualización, historia y operativa de la publicidad de las administraciones públicas.”

Any 2012

V Premi Prat Gaballí de foment de la investigació en publicitat i relacions públiques

Guanyadora en l’àmbit de Publicitat: Ana Beriain

Títol: “Radiografía de la metodología en investigación publicitaria. Anàlisis de las herramientas metodológicas utilizadas en España para medir las variables que influyen en el resultado de una campaña de publicidad en televisió.”

POrtada_AnaBeriain

Publicació treball

Guanyador en l’àmbit de les relacions públiques: David Andreu

Títol: “La publicity, els pseudoesdeveniments i la seva presència a la premsa a Catalunya.”

Portada David Andreu

Publicació treball

Any 2010

IV Premi Prat Gaballí de foment de la investigació en publicitat i relacions públiques

Guanyador/a: Deborah do Espirito Santo Serra

Títol: “Les motivacions dels consumidors per implicar-se en l’electronic word-of-mouth a Facebook”

PortadaDeborah

Publicació treball

Any 2009

III Premi Prat Gaballí de foment de la recerca en Publicitat i Relacions Públiques

Guanyador/a: Cande Sánchez Olmos.

Títol: “La musicidad. Las relaciones culturales entre la industria discográfica y la publicidad”

foto
IIIPremiPratGaballiok

Publicació treball

Any 2008

II Premi Prat Gaballí de foment de la recerca en Publicitat i Relacions Públiques

Guanyador/a: Meritxell Jordana

Títol: La Planificació estratègica en les agències de publicitat: naixement, evolució històrica i estat actual

portadaIIPremiPratGaballí

Publicació treball

Any 2007

I Premi Prat Gaballí de foment de la  recerca en Publicitat i Relacions Públiques

Guanyador/a: Magda Mut Camacho

Títol: “La direcció de Comunicació, plantejament de present i perspectiva de futur. Model d’un nou professional”

foto

D’aquest treball no es disposa de versió digital. Podeu demanar un exemplar al Col·legi.