Reglament de Societats Professionals

Reglament de Societats Professionals 
Termini per formular al·legacions, suggeriments i esmenes: 7 d’abril. 
Consulta el Reglament 

Dins del nostre Col·legi, a banda dels col·legiats i afiliats, hi tenen cabuda les Societats Professionals, entenent com a tals aquelles societats que tenen per objecte social l’exercici de publicitat i relacions públiques i que estan integrades per professionals col·legiats.

El Col·legi ha de disposar d’un Registre de Societats Professionals i la Junta General ha d’aprovar un Reglament que reguli la constitució, el funcionament, la inscripció i la publicitat del Registre.

És per això que la Junta de Govern, en la sessió del passat dilluns, 2 de març, va acordar sotmetre a informació pública col·legial el text del Reglament de Societats Professionals per tal que els membres del Col·legi, si ho estimeu oportú, pugueu formular-hi al·legacions, suggeriments i esmenes, en el termini d’un mes, fins el 7 d’abril. A partir d’aquest moment podrem obtenir el document definitiu que elevarem a la propera Junta General (de la que properament us comunicarem la data) per a la seva aprovació.

Quedem a la teva disposició per a qualsevol aclariment.
Gràcies per la teva col·laboració.