Resultat Eleccions 2022

La candidatura encapçalada per Miquel Campmany Muñoz declarada electa

La Junta de Govern en funcions reunida avui en sessió extraordinària ha validat la candidatura de Miquel Campmany Muñoz i ha acreditat que es compleixen els requisits que marquen els nostres Estatuts.

Donat que l’apartat 7è de l’article 59 dels Estatuts estableix que “en cas que, finalitzat el període de presentació de candidatures, només s’hagués presentat una única candidatura a formar la Junta de Govern, aquesta serà proclamada sense necessitat d’haver de realitzar el procés electoral”, la Junta de Govern en funcions ha acordat per unanimitat proclamar electa la candidatura encapçalada per Miquel Campmany Muñoz i, per tant, no és necessari celebrar la jornada electoral prevista pel 5 de maig.

La nova Junta de Govern haurà de prendre possessió en el termini màxim d’un mes, tal com preveu l’article 69 dels Estatuts col·legials; i haurà de comunicar la seva constitució al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Així, la Junta de Govern del Col·legi està formada per les següents persones:

Degà:
Miquel Campmany, col·legiat núm. 590

Vicedegà de Màrqueting:
Pere Quintana, col·legiat núm. 1953

Vicedegana de Comunicació i Relacions Públiques:
Alba Roig, col·legiada núm. 1701

Vicedegana de Publicitat:
Iolanda Casalà, col·legiada núm. 1697

Vicedegà d’Innovació en Continguts i Producció:
Carlos Ortet, col·legiat núm. 1759

Vicedegà de Mitjans:
Àlex Marquina, col·legiat núm. 1609

Vicedegà de Col·legiats:
Aleix Satorras, col·legiat núm. 1612

Secretària:
Sílvia Hernández, col·legiada núm. 1594

Tresorera:
Mabel Mas, col·legiada núm.1595

Vocals:
Eduard Amiel, col·legiat núm. 1708
Àngels Bardina, col·legiada núm. 1814
Marta Catasús, col·legiada núm. 1704
Mònika Jiménez, col·legiada núm. 1672
Ana Moragues, col·legiada núm. 312
Enric Nel·lo, col·legiat núm. 1699
Josep Ma Piera, col·legiat núm. 47

Suplents:
Rosa Romà, col·legiada núm. 804
Adrià Barrio, col·legiat núm. 1889
Elisabet García, col·legiada núm. 1596

Barcelona, 12 d’abril de 2022.