TR3SC

El Col·legi ha signat un acord de col·laboració amb TR3SC a través del qual els col·legiats tindran un descompte del 20% al donar-se d’alta.

Més informació
www.tresc.cat