Servei de recuperació de deute

El Col·legi ofereix  als seus membres i Partners Corporatius un servei de recuperació de deute com a conseqüència de situacions d’impagament, en les millors condicions.
 

FORMULARI PETICIÓ DEL SERVEI

 

En què consisteix el Servei?

Recuperació de deute per via amistosa / extrajudicial i per via judicial.


Avantatges per al Col·legiat o el
Partner Corporatiu

Servei preferent (consultes gratuïtes) i personalitzat.

Honoraris molt ajustats.

Estudi de viabilitat judicial gratuït.

Les actuacions són a èxit: només es cobren honoraris si es recupera el deute, amb una comissió del 3,95% per les gestions del servei.

Descompte del 25% sobre honoraris en les actuacions judicials.

Informació permanent de les actuacions, notificacions, venciments o senyalaments.


Com funciona?

1. Requeriment inicial de pagament mitjançant via email / Sms certificat

2. En el termini de 10 dies es contacta telefònicament / oferiment reunió personal virtual

3. En el termini de 30 dies es fa un últim contacte

4. Si la gestió és negativa, es fa un estudi de la viabilitat judicial gratuït

5. Si és viable, es valora iniciar la via judicial


Procediment

Tot el Procediment és online.


Qui presta el Servei?

El Servei el presta Tecnolawyer, consultoria jurídica especialitzada en Dret Digital i Noves Tecnologies, a través del seu departament TecnoBusiness, dedicat a temes mercantils.

Les actuacions estan a càrrec d’advocats/ades col·legiats/ades amb més de 25 anys d’experiència i especialitzats en la matèria. Més de 12.000 expedients i més de 25 milions d’euros de deute gestionat els avalen.


Com es presta el Servei?

Amb mitjans tecnològics d’última generació:

  • Call-center
  • Videoconferència
  • Mailings i SMSs programats
  • Sistema de Gestió documental i Anàlisis jurídic
  • Consulta online de l’expedient per part del client 24/7
  • Tractament de notificacions LexNet


Altres

Servei a tota Espanya.

Per a qualsevol volum de deute a partir de 500€.